Projekt normy ISO 9001:2015

03 czerwca 2013r. ukazał się szkic (projekt) normy ISO 9001:2015, który zawiera szereg zmian w stosunku do wersji z 2008r., szczególnie projekt wychodzi naprzeciw oczekiwanom firm usługowych.   Istotne zmiany obejmują, między innymi: – zmianę struktury normy (10 rozdziałów) – zrezygnowanie z niektórych dotychczasowych wymagań oraz dodanie nowych wymagań – zastąpienie terminu „wyrób” terminem „towar […]

System zarządzania jakością w bibliotece

Certyfikat ISO 9001 w bibliotece obejmuje zazwyczaj gromadzenie i udostępnianie książek, czasopism, zbiorów multimedialnych oraz udzielanie informacji z różnych dziedzin wiedzy.Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 w bibliotece można zazwyczaj zidentyfikować pięć procesów i sześć niezbędnych procedur.Procesy główne:Zawieranie umów (np. zapisy czytelników do biblioteki) Realizacja usług (np. udostępnianie zbiorów klientom biblioteki i udzielanie informacji)Procesy pomocnicze:Zakupy (zakupy […]

System zarządzania jakością w kulturze

System zarządzania jakością w kulturze wg normy ISO:9001 zawiera zazwyczaj procesy zarządcze (podane w normie ISO:9001), procesy podstawowe oraz procesy wspomagające (dodatkowe). Procesy zarządcze to wybrane procesy podane w poszczególnych rozdziałach normy ISO:9001. Procesy podstawowe to, np. organizacja różnych imprez, zarządzanie pracą kina, edukacja kulturalna, obsługa reklamacji klienta, organizacja szkoleń, organizacja obozów tematycznych. Procesy wspomagające […]

System zarządzania jakością w służbie zdrowia

Organizacje slużby zdrowia decydują się na system zarządzania jakością głównie ze względu na wymagania NFZ oraz wymagania prawne. Ogólne zasady systemu zarządzania jakością w służbie zdrowia są podobne do zasad innych organizacji. Specyficzna jest natomiast polityka bezpieczeństwa świadczenia medycznego. Podstawą systemu zarządzania jakością w służbie zdrowia jest również podejście procesowe do zarządzania, najczęściej z podziałem […]

System zarządzania jakością na wyższej uczelni

Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej może nie wystarczyć, jako gwarancja wysokiej jakości pracy szkoły wyższej. Obecnie niemal każdy producent oferuje towar i usługi na najwyższym poziomie, aby istnieć na rynku. Podobnie jest ze szkołami wyższymi. Pomocne w tej materii może okazać się ISO 9001. Obecnie tylko 9 spośród 153 uczelni państwowych ma certyfikat systemu zarządzania jakością […]

System zarządzania jakością w Urzędzie Celnym

System zarządzania jakością w Urzędzie Celnym obejmuje zazwyczaj wszystkie sekcje, referaty i oddziały urzędu. Należy zdefiniować procesy wymagane w systemie zarządzania jakością, określić ich wzajemne oddziaływanie, ustalić mapę procesów obejmującą zdefiniowane w Urzędzie procesy oraz ich powiązania w systemie zarządzania jakością. Dla przeprowadzenia prac wdrożeniowych i utrzymania systemu zarządzania Jakością należy zapewnić dostępność zasobów (rzeczowych, […]

System zarządzania jakością w Urzędzie Skarbowym

System zarządzania jakością w Urzędzie Skarbowym ma na celu zapewnienie podatnikowi zrozumiałych i wyczerpujacych informacji, przejrzystości procedur i procesów oraz skrócenie terminu załatwiania spraw. Należy zidentyfikować i opisać procesy: – główne, obejmujące zadania realizowane z mocy prawa (np. obsługa podatnika, rozpatrywanie skarg / wniosków / odwołań / zażaleń, ochrona własności podatnika, podnoszenie świadomości prawnej interesantów) […]

System zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej

System zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej obejmuje zazwyczaj usługi medyczne w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. Należy zidentyfikować procesy niezbędne dla systemu zarządzania jakością oraz zastosować je w całej organizacji, określić kolejność procesów i ich wzajemne oddziaływanie w formie mapy procesów. Z reguły podział procesów obejmuje: – procesy główne – procesy wspomagające – procesy zarządzania. […]

System zarządzania jakością w firmie produkcyjno-usługowej

System zarządzania jakością w firmie produkcyjno-usługowej opiera się na zazwyczaj na normie ISO 9001, a czasem ma rozszerzenie branżowe (np. norma IRIS dedykowana dla branży kolejowej). Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 lub normą stanowiącą rozszerzenie branżowe każda firma produkcyjno-usługowa może przeprowadzić: – we własnym zakresie – z pomocą zewnętrznych doradców […]