System zarządzania jakością w firmie produkcyjno-usługowej

Published by: 0

System zarządzania jakością w firmie produkcyjno-usługowej opiera się na zazwyczaj na normie ISO 9001, a czasem ma rozszerzenie branżowe (np. norma IRIS dedykowana dla branży kolejowej).

Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 lub normą stanowiącą rozszerzenie branżowe każda firma produkcyjno-usługowa może przeprowadzić:

– we własnym zakresie

– z pomocą zewnętrznych doradców

– zlecając proces zewnętrznemu podmiotowi, pozostawiając po swojej stronie jedynie działania operacyjne, których doradcy z zewnątrz nie będą w stanie wykonać za pracowników firmy

Na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością mają wpływ:

– uwarunkowania organizacyjne, ich zmiany i związane z nimi ryzyko

– zmieniające się potrzeby ze strony Klienta

– konkretne cele biznesowe firmy

– dostarczane wyroby i usługi

– stosowane procesy

– wielkość firmy i jej struktura organizacyjna

– kwalifikacje i doświadczenie pracowników.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 przynosi szereg wymiernych korzyści, takich jak:

– podniesienie wartości firmy w oczach Klientów

– większe zaufanie Klientów do firmy

– podstawowy atut w procesie ofertowania, gdy posiadanie certyfikatu jest warunkiem koniecznym dla złożenia oferty

– usprawnienie organizacji i funkcjonowania firmy

– zwiększenie efektywności pracy poprzez jasność odpowiedzialności
i kompetencji

– dowód prowadzenia właściwego nadzoru w firmie

– utrzymanie stabilności procesów biznesowych firmy

– ułatwienie wejścia na rynki zagraniczne

– lepsze poznanie potrzeb i oczekiwań Klienta oraz podniesienie poziomu jego zadowolenia

– skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów

– zmniejszenie kosztów niezgodności

– zwiększenie czasu życia wyrobu lub usługi

– minimalizacja ryzyka wykonania złego wyrobu lub usługi

– wzrost świadomości wszystkich pracowników dotyczącej celów firmy

– skrócenie czasu adaptacji nowych pracowników i dostawców

– ciągła poprawa jakości realizowanych działań

– ograniczenie lub wyeliminowanie auditów Klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *