System zarządzania jakością na wyższej uczelni

Published by: 3

e834b30d2bf1083ecd0b470de7444e90fe76e6d31cb815469df3c2_640_university

Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej może nie wystarczyć, jako gwarancja wysokiej jakości pracy szkoły wyższej. Obecnie niemal każdy producent oferuje towar i usługi na najwyższym poziomie, aby istnieć na rynku. Podobnie jest ze szkołami wyższymi. Pomocne w tej materii może okazać się ISO 9001.

Obecnie tylko 9 spośród 153 uczelni państwowych ma certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Stanowi to zaledwie 6 % wszystkich szkół wyższych, natomiast 1,9 % jest w trakcie wdrażania.

Należy jednak zdać sobie sprawę, iż z posiadania wdrożonego i prawidłowo funkcjonującego systemu płynie wiele korzyści m.in.
–    realizacja wymagań standardów międzynarodowych dotyczących systemu zarządzania
–    uporządkowanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników dydaktycznych i administracyjnych
–    jednoznaczne zdefiniowanie spodziewanego standardu kształcenia oraz tworzenie solidnego mechanizmu podnoszenia jakości procesu dydaktycznego
–    skuteczniejsza wymiana informacji dla pracowników i studentów.

 

Nie ulega jednak wątpliwości, iż student to najważniejszy z podmiotów. Jest bezpośrednim beneficjentem usług świadczonych przez uczelnię. Korzysta w danym miejscu i czasie z wyników realizowanych w niej procesów, przede wszystkim – procesów dydaktycznych, naukowych oraz administracyjnych.

Wszyscy pracownicy uczelni, a w szczególności pracownicy naukowo-dydaktyczni stanowią grupę podmiotów zainteresowanych jakością uczelni. Jakość ich pracy, uzależniona jest od jakości systemu, w którym funkcjonują, tj. systemu wydziału bądź uczelni. Pracownicy muszą być odpowiednio umotywowani, wyposażeni i przygotowani, by podejmować zadania, wynikające z programu kształcenia, realizować plany studiów, realizować wymagania swoich przełożonych i dbać o własny rozwój naukowy.

Kolejną grupą zainteresowanych są rodzice i opiekunowie studentów. Ich celem jest umożliwienie edukacji swoim dzieciom i zapewnienie im jak najlepszych warunków do nauki, bowiem to jest często szansą na zdobycie lepszej pozycji zawodowej w życiu. Ponadto studia to nakład finansowy poniesiony przez rodziców, dlatego chcą oni mieć poczucie, iż inwestycja ta zaprocentuje w przyszłości.

Rozpoczęciu prac nad wdrażaniem systemu towarzyszy sporządzenie mapy procesów. Wynika to z zasady podejścia procesowego, ponadto analiza procesów jest niezbędna do określenia efektywnego zarządzania tymi procesami. Do zarządzania procesami może być wykorzystany układ działań przedstawiony w cyklu PDCA ( Plan, Do, Check, Act).

Dla każdego procesu określa się cel oraz lidera, czyli pracownika odpowiedzialnego za realizację i rozwój procesu. Ponadto ustalany jest zakres, który wskazywany jest całemu wydziałowi w ramach dokumentów systemowych, stanowiących podstawę realizacji procesu.

Samo wdrożenie systemu nie zagwarantuje jeszcze sukcesu. Należy pamiętać o jego ciągłym doskonaleniu i certyfikacji. Otrzymany certyfikat obliguje do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług.

3 comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *