System zarządzania jakością w bibliotece

Published by: 0

biblioteka
Certyfikat ISO 9001 w bibliotece obejmuje zazwyczaj gromadzenie i udostępnianie książek, czasopism, zbiorów multimedialnych oraz udzielanie informacji z różnych dziedzin wiedzy.Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 w bibliotece można zazwyczaj zidentyfikować pięć procesów i sześć niezbędnych procedur.Procesy główne:Zawieranie umów (np. zapisy czytelników do biblioteki)
Realizacja usług (np. udostępnianie zbiorów klientom biblioteki i udzielanie informacji)Procesy pomocnicze:Zakupy (zakupy książek i innych zbiorów bibliotecznych oparte na rozpoznaniu potrzeb klienta)
Nadzór nad zasobami (ludzkimi, środkami trwałymi, środowiskiem pracy itp.)
Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania (np. monitorowanie potrzeb klientów poprzez ankiety, obserwację, zapisywanie potrzeb zgłoszonych przez klientów)

Procedury:

Nadzór nad dokumentami (stała aktualizacja wszystkich dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych biblioteki)
Nadzór nad zapisami (sposób sporządzania i nadzorowania zapisów dotyczących systemu zarzadzania jakością oraz wyznaczenie odpowiedzialność za ustanowienie i przechowywanie tych zapisów)
Przegląd systemu zarządzania (dokonywany przez kierownictwo biblioteki)
Nadzór nad usługą niezgodną z wymaganiami (określa, kto przyjmuje oraz kto rozpatruje reklamacje klientów biblioteki)
Audit wewnętrzny (wykonywany zgodnie z corocznym harmonogramem auditów)
Działania korygujące i zapobiegawcze (uruchamiane w przypadku wystąpienia niezgodności lub dla usunięcia przyczyn potencjalnych niezgodności).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *