System zarządzania jakością w Urzędzie Skarbowym

Published by: 0

System zarządzania jakością w Urzędzie Skarbowym ma na celu zapewnienie podatnikowi zrozumiałych i wyczerpujacych informacji, przejrzystości procedur i procesów oraz skrócenie terminu załatwiania spraw.

Należy zidentyfikować i opisać procesy:

– główne, obejmujące zadania realizowane z mocy prawa (np. obsługa podatnika, rozpatrywanie skarg / wniosków / odwołań / zażaleń, ochrona własności podatnika, podnoszenie świadomości prawnej interesantów)

– pomocnicze, wspierające procesy główne (np. organizacja prac kancelaryjnych)

– zabezpieczające niezbędne zasoby (osobowe, techniczne, finansowe i związane z przepływem informacji)

– związane z zarządzaniem systemem jakości (tj. procesy opisane w normie ISO 9001 wraz z podaniem stosownych wyłączeń).

W dokumentach opisujących procesy należy podać sekwencje działań odniesione do poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu.

Należy określić cele działania urzędu, np. świadczenie usług publicznych na najwyższym poziomie, budowa zaufania do urzędu i urzędników, wzrost świadomości prawnej obywateli, poprawa kultury organizacyjnej urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *