System zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej

Published by: 0

System zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej obejmuje zazwyczaj usługi medyczne w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

Należy zidentyfikować procesy niezbędne dla systemu zarządzania jakością oraz zastosować je w całej organizacji, określić kolejność procesów i ich wzajemne oddziaływanie w formie mapy procesów.

Z reguły podział procesów obejmuje:

– procesy główne

– procesy wspomagające

– procesy zarządzania.

Należy zapewnić dostępność zasobów i informacji niezbędnych dla wspomagania przebiegu i monitorowaniawszystkich wyspecyfikowanych procesów.

Przykładowe procesy to sprzedaż usług medycznych, zakup badań diagnostycznych, opieka lekarska i pielęgniarska, żywienie pacjentów, leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi, przyjęcie pacjenta i planowanie opieki, wypis pacjenta ze szpitala, rentgenodiagnostyka, diagnostyka laboratoryjna, przyjęcie i pobyt pacjenta w przychodni specjalistycznej, polityka lekowa, sterylizacja, utrzymanie czystości, rehabilitacja i fizykoterapia, medycyna pracy, transport wewnętrzny i zewnętrzny.

Procesy usług medycznych nie wymagają projektowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *