Finanse

Dla kogo renta alimentacyjna?

Śmierć bliskiej osoby to trudne i przykre doświadczenie. W takich chwilach do traumy psychicznej często dochodzą również obawy o przyszłość związane z pogorszeniem się sytuacji finansowej. Jak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, w ubiegłym roku, łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i pozostałych świadczeń wyniosła 36,7 mld zł. Wśród nich można znaleźć wypłacone renty alimentacyjne. Podpowiadamy, kto i jak może uzyskać takie świadczenie.

Renta alimentacyjna wypłacana jest przez właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe, w momencie pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny ubezpieczonego na skutek jego śmierci. Przyznane środki finansowe mają na celu pomoc w zabezpieczeniu przyszłości.

Kto może otrzymać rentę alimentacyjną?

Renta alimentacyjna, zgodnie z art. 446 § 2 kodeksu cywilnego przysługuje osobom bliskim zmarłego, wobec których ciążył obowiązek alimentacyjny. Do takich osób zaliczane są m.in. dzieci lub małżonek poszkodowanego. – Warto pamiętać, że renta przyznawana jest również innym osobom bliskim, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środki na utrzymanie. Dotyczy to np. sytuacji, w których osoba zmarła żyła w konkubinacie. W takich wypadkach należy udowodnić, że ze zmarłym łączyły nas bliskie relacje zarówno emocjonalne jak i ekonomiczne. Do tego wystarczą wspólne zdjęcia, oświadczenia sąsiadów czy przyjaciół, lub rachunki, wyciągi bankowe itp. – wyjaśnia Sylwia Kruk, kierownik działu wyjaśnień Centrum Odszkodowań DRB, firmy specjalizującej się w pomocy osobom poszkodowanym w uzyskaniu należnych świadczeń w związku ze śmiercią osoby bliskiej.

Renta po zmarłym

Jak uzyskać rentę alimentacyjną od ubezpieczyciela?

W pierwszej kolejności powinniśmy zgłosić się do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiona została polisa OC sprawcy. – Zasadność oraz wysokość  ewentualnych świadczeń będzie uzależniona przede wszystkim od naszej aktualnej sytuacji materialnej oraz wysokości dochodów zmarłego. W przypadku dochodzenia wypłaty renty alimentacyjnej przede wszystkim należy wykazać różnice między wysokością budżetu domowego sprzed i po śmierci bliskiej osoby - dodaje Sylwia Kruk z Centrum Odszkodowań DRB. Towarzystwo ubezpieczeniowe w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o  przyznanie renty alimentacyjnej poinformuje nas o swojej decyzji. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedstawienia uzupełniającej dokumentacji ubezpieczyciel od chwili dostarczenia wymaganych dokumentów ma 14 dni na wydanie stanowiska.

Czas na jaki zostaje przyznane świadczenie alimentacyjne jest określany indywidualnie dla każdej osoby uprawnionej. W przypadku dziecka zmarłego, renta alimentacyjna zazwyczaj jest przyznawana do czasu zakończenia nauki i osiągnięcia możliwości podjęcia pracy zarobkowej. W przypadku, gdy takie świadczenie przyjmują osoby niezdolne do podjęcia pracy zawodowej, renta wypłacana jest dożywotnio.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz