Finanse

Obowiązki informacyjne kredytodawcy oraz prawa konsumenta

Wszelkie obowiązki związane z informowaniem klientów przez kredytodawcę określone zostały w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Zawarte są tam wszystkie etapy, od tego przed właściwym zawarciem umowy, w trakcie jej zawarcia oraz po zawarciu.

Warto jest odpowiednio wcześniej zapoznać się z tymi informacjami, dzięki czemu wiemy, czego dokładnie możemy żądać od kredytodawcy. Świadomość swoich praw pozwala bowiem na zawarcie umowy w sposób bezpieczny oraz komfortowy.

Obowiązki informacyjne kredytodawcy

Prawo regulujące to zagadnienie ma na celu ograniczenie ryzyka podjęcia przez konsumenta niewłaściwych decyzji związanych z umową, dlatego też szczególny nacisk położony został na etap przed właściwym zawarciem umowy.

W rozumieniu ustawy, kredytodawca w reklamie swojej oferty musi podać wszelkie niezbędne informacje w sposób jednoznaczny, widoczny i zrozumiały. Jest to między innymi stopa oprocentowania kredytu, całkowita roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota kredytu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ pomaga konsumentom w podjęciu ostatecznej decyzji.

Zgodnie z przepisami, po stronie kredytodawcy leżą również bardzo istotne obowiązki informacyjne. Powinien on przede wszystkim wydać formularz informacyjny, który jest ważny przez przynajmniej jeden dzień roboczy. Powinien on zawierać wszystkie niezbędne informacje, wśród których można wymienić między innymi dane konsumenta, kredytodawcy, dokładny rodzaj kredytu, terminy wypłaty oraz spłaty, czas trwania umowy, koszty kredytu oraz prawa konsumenta, które są związane z zawarciem przez niego umowy. Kredytodawca musi również przeprowadzić proces oceny zdolności kredytowej. W przypadku odmowy podpisania umowy, powinien również wydać informację dotyczącą wyników oceny i wskazać bazę danych, na podstawie której podjęta została decyzja. Udzielenie takiej informacji jest całkowicie bezpłatne.

Zasady kredytowania

Po stronie kredytodawcy leży również obowiązek wydania bezpłatnego projektu umowy na wniosek klienta. Musi on również wyjaśnić wszystkie wątpliwe kwestie i przekazać informacje dotyczące postanowień. Niezwykle ważne jest również wydanie wzoru oświadczenia od umowy.

Obowiązki informacyjne dotyczą również momentu po podpisaniu umowy kredytowej. Kredytodawca musi być gotów do pomocy w celu zapewnienia przejrzystości i optymalności realizowanych zobowiązań.

Asysta kredytodawcy

Tak zwana asysta przedkontraktowa jest często błędnie utożsamiana z doradztwem finansowym. Kredytodawca ma bowiem obowiązek wyjaśnić klientowi wszystkie postanowienia umowy, którą zamierza zawrzeć. Dotyczy to niezbędnych informacji związanych z sytuacją finansową oraz szczegółowe dane kredytu. Nie jest on jednak zobowiązany do doradzania klientowi, która umowa jest najbardziej korzystna dla niego oraz jego stanu finansowego.

Konsument powinien zrobić to we własnym zakresie. Proces informowania klienta oparty jest na modelu przeciętnego konsumenta, co oznacza, że wymagania dotyczące obowiązku informowania kredytodawcy są większe, jeżeli konsument ma problemy ze zrozumieniem konkretnych postanowień umowy.

Obowiązki informacyjne kredytodawcy nie kończą się jednak w momencie podpisania umowy. Powinien on służyć informacją przez cały okres trwania tej umowy, szczególnie w zakresie odstąpienia od umowy, zmiany harmonogramu spłaty pożyczki oraz wcześniejszej jej spłaty.

Konsument powinien znać swoje prawa i obowiązku, aby móc w pełni świadomie podejmować decyzje i korzystać z nich w należyty sposób. Ma on prawo do ochrony swoich interesów, w tym do negocjowania warunków umowy oraz analizowania różnych podobnych do siebie ofert. Niezwykle istotne jest również prawo do reklamacji usług w momencie, w którym działania kredytodawcy budzą wątpliwości bądź inne zastrzeżenia.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz