Prawo i podatki

Progi podatkowe - czym są i jak działają

Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rozliczeniem podatkowym, często popełniają błędy. Wynika to z nieznajomości progów podatkowych i ich działania w Polsce. Tymczasem to ile podatku się płaci w dużej mierze zależy od wysokości zarobków.

Polski system podatkowy oparty jest na progresji podatkowej. W ustawie zapisane są progi, a poza tym istnieje też kwota wolna od podatku. Dlatego sprawa na początku może wydawać się skomplikowana.

Dlaczego płaci się podatki?

Państwo z podatków uzyskuje przychody i w ten sposób zapewnia funkcjonowanie wielu urzędom i służbom. Dzięki nim działa policja, pogotowie ratunkowe czy straż pożarna. Z pieniędzy z podatków budowana jest również infrastruktura.

Kwota wolna od podatku -  co to?

To pojęcie, które często pojawia się w debatach politycznych. To wysokość dochodu, do wysokości której podatnik nie płaci podatków. Im jest wyższa, tym lepiej dla podatników. Do roku ubiegłego kwota wolna od podatków była stała i wynosiła 3091 zł. W tym roku zaszła zmiana i kwota wolna od podatku będzie różnić się w zależności od dochodu. Będzie mogła wynosić maksymalnie 6600 zł rocznie. Taka kwota będzie obowiązywać w przypadku osób, których dochód jest nie większy niż 550 zł w skali miesiąca. Osoby, którym podstawa obliczenia podatku wynosi 6600 zł, będą mogły pomniejszyć podatek maksymalnie o 1188 zł.

Co to oznacza w praktyce? Dla podatników, których podstawa odliczenia podatku jest wyższa niż 11 0000 zł, ale nie przekracza 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 556, 02 zł. W tym przypadku kwota wolna od podatku będzie taka sama jak do tej pory i wynosić 3091 zł.

Obowiązujące progi podatkowe

Czym jest progresja podatkowa?

Stawki podatkowe są rosnące. Im więcej się zarabia, tym wyższy jest próg podatkowy. Przy czym progresja działa tylko na zasadzie opodatkowania nadwyżki ponad określony próg podatkowy.

Od czego płaci się podatek?

Aby odpowiednio obliczyć wysokość podatku trzeba pamiętać o jednej podstawowej zasadzie - progi podatkowe dotyczą nie przychodu, a uzyskanego dochodu. Dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, a więc kwota netto, jaką pracownik w danym roku podatkowym otrzymał.

Oczywiście przedsiębiorcy takie pojęcia znają, bo mają z nimi codziennie do czynienia, a podatki płacą co miesiąc. Jednak osoby fizyczne, a zwłaszcza te posiadające wiele  źródeł przychodu, kiedy mają problemy z wypełnieniem zeznania podatkowego, powinny o pomoc zwrócić się do księgowej.

Ulgi podatkowe  - jak z nich skorzystać?

Podatnicy mogą skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych i płacić niższe podatki. W tym przypadku warto zasięgnąć rady księgowej i sprawdzić w urzędzie jakie ulgi są dostępne i jak można je zastosować w praktyce. Na przykład w przypadku ulgi na internet rocznie od dochodu można odliczyć nawet 760 złotych. Wystarczy płacić abonament za użytkowanie sieci. Jeszcze inna jest ulga prorodzinna. W tym przypadku jednak kwota odliczenia uzależniona jest od ilości posiadanych dzieci oraz od tego czy dziecko jest wychowywane samotnie czy nie.

Poza tym od dochodu można odliczyć też oszczędności na emeryturę w postaci IKZE, które wchodzą w skład trzeciego filaru emerytalnego, a także dotacje na wsparcie organizacji realizujących cele pożytku ulicznego czy darowizny na cele kultu religijnego. Na specjalne ulgi podatkowe mogą liczyć też honorowi dawcy krwi.

W ramach ulg wydatki trzeba oczywiście rozliczyć na odpowiednim zeznaniu podatkowym - PIT-36, PIT-37 oraz w stosownych załącznikach do tych deklaracji podatkowych.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz