Praca

Jak wygląda układanie grafików pracy w nowoczesnej firmie?

Planowanie czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Służy temu tzw. grafik pracy, który pozwala zaplanować czas pracy w filmie oraz określić liczbę godzin, dni i tygodni pracy, zaplanować urlopy, delegacje oraz inne zdarzenia związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych osób zatrudnionych w konkretnym przedsiębiorstwie. Bez grafiku pracy prawidłowe funkcjonowanie firmy jest wręcz niemożliwe. Jego poprawne ułożenie nie jest natomiast łatwym zadaniem. Można je sobie jednak znacząco uprościć wykorzystując niezwykle praktyczne narzędzie, jakim jest program do układania grafiku.

Kiedy należy przygotować grafik pracy w przedsiębiorstwie?

W Kodeksie Pracy, popularny grafik pracy jest określany mianem rozkładu czasu pracy, a prawo nakłada obowiązek jego sporządzenia na każdego pracodawcę. Jest to niezwykle przydatne narzędzie w firmach, w których pracownicy wykonują swoje obowiązki zawodowe w trybie zmianowym, gdyż pozwala kontrolować ich czas spędzany w pracy oraz dostosowywać go do aktualnych przepisów prawnych. Grafik pracy jest zazwyczaj tworzony albo przez samego pracodawcę, albo przed delegowane przez niego do tego celu osoby - kierowników, managerów lub osoby zarządzające konkretnymi zespołami.

Wykonanie takiego grafiku pracy, który będzie jednocześnie uwzględniał wszystkie zmienne, w tym potrzeby samej firmy, przepisy prawne oraz wymagania pracowników, jest niezwykle pracochłonnym, skomplikowanym i trudnym zadaniem. Jest ono także szczególnie obarczone ryzykiem błędów. Nic więc dziwnego, że w wielu firmach powoli odchodzi się od manualnego wykonywania harmonogramów pracy. Pomagają w tym także coraz lepiej dostępne narzędzia informatyczne, które pozwalają szybko, sprawnie i co najważniejsze, w pełni prawidłowo tworzyć kompletne grafiki pracy. Program do układania grafiku jest więc bez wątpienia jednym z podstawowych i niezwykle użytecznych narzędzi, które powinny znaleźć się w każdej współczesnej firmie.

Jak program do układania grafiku pomaga firmie w planowaniu pracy?

Program do układania grafiku jest narzędziem dostępnym online dedykowanym do układania harmonogramów pracy w firmie. Pozwala na szybkie i sprawne planowanie czasu pracy w pełnej zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz rejestrowanie czasu pracy bez dodatkowych kart czy czytników. Można go wykorzystać do planowania czasu pracy dla różnych rodzajów umów i wymiarów etatów, w tym także dla planowania czasu pracy osób niepełnosprawnych oraz opiekujących się dzieckiem. Program do układania grafiku pozwala na takie planowanie czasu pracy, aby możliwe było uniknięcie kosztownych nadgodzin oraz zagwarantowanie ciągłości pracy w firmie także w okresie urlopowym.

Program do układania grafiku, pomimo swojej rozbudowanej i zróżnicowanej funkcjonalności, jest narzędziem stosunkowo prostym i intuicyjnym w obsłudze. Pozwala na stworzenie przejrzystego i intuicyjnego harmonogramu pracowniczego i generowanie grafików pracy online za pomocą jednego kliknięcia. Dostęp do wszystkich danych można uzyskać z dowolnego urządzenia oraz miejsca, co pozwala na wprowadzanie potrzebnych modyfikacji i zmian zawsze, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz