Finanse

Inwestycja bez przecieków

Od kilku sezonów w sektorze budowlanym można zaobserwować wyraźne ożywienie. Koordynacja szerokiego zakresu prac związanych z prowadzeniem inwestycji najczęściej wiąże się z rozpoczęciem współpracy z generalnym wykonawcą. W jaki sposób powinna przebiegać relacja między partnerami, by zapewnić profesjonalne i efektywne przeprowadzenie procesu budowlanego?

Zadaniem dewelopera jest dbanie o to, by każdy etap realizacji inwestycji był zgodny z regulacjami prawa budowlanego. Wypełnianie tego obowiązku stanie się łatwiejsze, kiedy nad wszelkimi niezbędnymi do ukończenia danej inwestycji pracami budowlanymi czuwał będzie doświadczony generalny wykonawca wraz ze współpracującymi z nim podwykonawcami. To on bierze na siebie szczególną odpowiedzialność wobec dewelopera za całościowe wywiązanie się z warunków umowy o roboty budowlane. To generalny wykonawca zawiera umowy z podwykonawcami, koordynuje ich działania oraz terminowe i przepisowe pod względem jakości wykonanie wszystkich prac realizowanych przez podwykonawców. Pamiętać należy jednak, że zgodnie z ustawą, generalny wykonawca powinien powiadomić dewelopera komu i jakie roboty zamierza zlecić podwykonawcom i na jakich warunkach.

Standardy wykonania

Szczególną uwagę należy przykładać do jakości robót wykonywanych przez podwykonawców. Utrzymanie wysokich standardów jest możliwe tylko dzięki wykorzystaniu jakościowych, bezpiecznych i certyfikowanych materiałów. Ma to fundamentalne znaczenie z dwóch powodów. Pierwszym są wymogi prawne względem dopuszczonych do obrotu materiałów budowlanych. Drugim są sami klienci, którzy decydując się na zakup mieszkania, często zasięgają opinii ekspertów, bądź zdobywając szeroką wiedzę -sami stają się takimi ekspertami. Prężnie funkcjonujący deweloper na rynku budowlanym powinien zapewnić najwyższą jakość nieruchomości klientom, którzy często na zakup własnego lokum wydają oszczędności życia.

Wysokiej jakości materiały budowlane powinny spełniać wymagania dotyczące między innymi antypoślizgowości, ognioodporności, mrozoodporności czy termoizolacji.

Antypoślizgowość

Jest parametrem istotnym w kontekście użytkowania wyrobów w przestrzeniach narażonych na działanie wody i wilgoci. Definiuje się go w oparciu o uzyskany kąt akceptacji. Przez ten termin rozumie się kąt nachylenia powierzchni ukośnej, przy którym osoba kontrolująca osiąga granicę bezpiecznego chodzenia. Do oznaczenia poziomu antypoślizgowości używa się symboli R9-R13 (im współczynnik wyższy, tym mniej śliski wyrób). – Antypoślizgowość i absorbcja płynów to parametr, który należy brać pod uwagę, dokonując wyboru płyt posadzkowych czy tarasowych.  Źle wykonany taras oznacza dodatkowe koszty związane z naprawą niedoróbek – zalania lub nieestetycznych zacieków. Wykorzystanie niewłaściwych materiałów oraz brak dbałości w wykonaniu ocieplenia może skutkować powstaniem grzybów i pleśni, których pozbycie się jest czasochłonne i kosztowne. – mówi Andrzej Chłopek, ekspert z firmy PROBET-DASAG.

Materiały budowlane

Ognioodporność

O tym, czy i jak szybko pali się materiał budowany lub element konstrukcji budowlanej i ile energii przy tym wytwarza świadczy Euroklasa wyrobu, czyli klasyfikacja reakcji na ogień. Badania reakcji na ogień przeprowadzane są na podstawie normy PN-EN 13501-1. By nowopowstały obiekt był bezpieczny, do jego budowy wykorzystuje się nowoczesne, ognioodporne materiały. Powinny one zapewnić użytkownikom obiektów bezpieczeństwo w zakresie ochrony przed wysokimi temperaturami. Zgodnie z normą dla wyrobów budowlanych przewidziano 7 podstawowych klas odporności ogniowej: A1, A2, B, C, D, E, F. Dla posadzek klasy oznaczane są jako: A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl. Euroklasa to zestawienie 3 oznaczeń: klasy podstawowej i dwóch uzupełniających. Największe znacznie ma podstawowa Euroklasa wyrobu, która wskazuje, jak przyczynia się on do rozwoju ognia.  Deweloper dokonując wyboru materiałów powinien zdecydować się na te oznaczone klasą A1, następnie klasą A2 i B. Pozwoli to zabezpieczyć tynki, elewację, posadzki wyrobami odpornymi na wysokie temperatury. Jednocześnie zapewni przyszłym kupującym powierzchnie bezpieczne, które stanowią standard przepisowego stanu obiektu.

Termoizolacja

Od stycznia 2017 uległy zmianie przepisy dotyczące termoizolacji budynków. Wszystko to za sprawą dyrektywy z 2012 roku o efektywności energetycznej budownictwa, która wymogła na branży stosowanie rozwiązań mających na celu oszczędzanie energii elektrycznej. Druga tura zmian, które obowiązują w Polsce od początku roku tyczyła się głównie współczynnika przenikania ciepła, który obrazuje efektywność izolacji. Obowiązującym wskaźnikiem jest 0,23 W/m2K, a docelowo - od roku 2021 – nie będzie mógł on przekraczać 0,2 W/m2K. Deweloperzy szczególną uwagę powinni przywiązywać do materiałów wykorzystywanych do wykonania odpowiedniej izolacji budynków. Nowoczesne izolatory termiczne mają lepsze parametry cieplne niż tradycyjne materiały. Do tych polecanych należą wełna mineralna o grubości 25 cm, pianka czy masa termoizolacyjna. Produkty te ograniczają straty ciepła oraz sprawiają też, że izolacja jest mniej nasiąkliwa i bardziej odporna na czynniki zewnętrzne. Nowoczesna i energooszczędna izolacja może stać się dodatkowym argumentem sprzedażowym w rękach dewelopera, dlatego powinien on monitorować dobór materiałów budowlanych przez podwykonawcę.

Mrozoodporność

Materiały oznaczone jako mrozoodporne przeznaczone są do stosowania jako okładziny zewnętrzne, narażone na kontakt z wodą i działanie niskiej i zmiennej temperatury. Mowa tutaj np. o płytach wykorzystywanych do wykończenia m.in. schodów, chodników czy skwerów. Deweloper realizujący inwestycję w Polsce powinien szukać materiałów, które mają odporność od -50 do +50. Dobór dobrych jakościowo wyrobów mrozoodpornych konieczny jest, kiedy planujemy wykończyć nawierzchnie zewnętrzne, które są narażone na oddziaływanie zmiennych temperatur. – Na rynku znajdziemy szeroką ofertę materiałów skierowaną do deweloperów. Są to wyroby wpasowujące się w aktualne trendy w aranżacjach, jednocześnie wykazujące dużą wytrzymałość oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych, w tym wysoką mrozoodporność. Odpowiednie produkty podlegają impregnacji wewnętrznej, która zapewnia bardzo wysokie parametry hydrofobizacji. Wykorzystanie niezabezpieczonych w ten sposób materiałów może skończyć się na kosztownych naprawach popękanych płyt posadzkowych. – mówi Andrzej Chłopek, ekspert firmy PROBET-DASAG.

Najwyższa jakość gwarantem zadowolenia

Jeżeli deweloper chce uniknąć wszelkich trudnych, czasochłonnych i kosztownych prac mających na celu poprawę niedoróbek, powinien on już na etapie koordynacji pracy generalnego wykonawcy, a zarazem podwykonawców kłaść nacisk na wykorzystywanie najlepszych dostępnych materiałów budowlanych.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz